Låna pengar

Man har inte alltid pengarna i hand för att renovera huset, flytta till en ny bostad, täcka oväntade plötsliga kostnader eller åka på den där resan som man så länge har drömt om. Då finns det en ganska lätt lösning, givet att man har ett jobb och ett sätt för pengarna att betalas tillbaka. Men vad innebär det egentligen att låna pengar, vad får man använda pengarna till och hur gör man? Detta ska vi prata mer om nedan. Inledningsvis syftar ett lån på att man ingår ett avtal med antingen en bank eller en annan långivare. Avtalet ger då låntagaren rätten att låna en summa pengar, som senare ska betalas tillbaka, där en ränta har tillkommit.

För att få ett lån beviljat finns det vissa krav som måste uppfyllas. Banken behöver nämligen oftast en säkerhet. Men vad menar man med säkerhet? Jo, banken vill försäkra sig om att personen i fråga klarar av att betala tillbaka pengarna, och att banken får tillbaka pengarna även om personen är oförmögen att betala tillbaka hela summan. Säkerheten brukar vanligtvis vara ett hus eller en bostadsrätt. Om det inte finns någon bostad att visa upp och ta i säkerhet finns det en möjlighet för en nära anhörig eller vän att stå som medlåntagare. Om man inte klarar av att betala tillbaka pengarna är det då medlåntagaren som står för tillbakabetalningen.

Dock finns det skillnader mellan ett snabblån och ett banklån. Själva lånet är inte precis så annorlunda, men kraven som ställs för dem är en helt annan femma. Såsom tidigare nämnt kräver banken någon form av säkerhet när man ansöker om ett lån hos dem. Någon ägodel (bil, bostad m.m.) som motsvarar det beloppet som man önskar låna. De långivare som sysslar med snabblån har däremot inte lika höga krav. I många fall accepteras ens ansökningar även om man skulle ha betalningsanmärkningar. Långivarna frågar här heller inte om någon säkerhet.

Långivaren eller banken hade ju dock inte tjänat några pengar på att bara betala ut en summa till de som ansöker om lån och sedan få tillbaka dem. Det hade inte fungerat. Därför betalar man för sitt lån i form av ränta och avgifter, som förutom de lånade pengarna också ska ges till banken. Det är obligatoriskt att betala räntan och denne blir ofta högre ju längre man väntar med att betala tillbaka pengarna. Det är långivaren som bestämmer vilken ränta som behövs betalas, men en lägre ränta kan diskuteras med låntagaren. Räntan kan antingen vara rörlig eller fast. Om räntan är fast betyder detta att man med banken har enats om att ha samma ränta under en tidsperiod. Det här kan vara allt från några månader till år. En rörlig ränta däremot följer marknaden och kan därför ändras med tiden. Fast ränta är för det mesta mer kostsamt, men då är det lättare att ha inblick i exakt vad räntan kommer att kosta.

Man kan jämföra olika lån genom att ta en titt på lånens effektiva ränta. Med ”effektiv ränta” menar man räntan i sig själv samt andra avgifter som tillkommer när man lånar pengar. Men vad är dessa andra avgifter? Jo, om kostnader som är associerade med lånet tillkommer har banken rätt att ta ut avgifter för lånet. I avtalet måste dessa avgifter talas om, och själva summan kan endast ändras om de kostnader som avgifterna avser ändras. Aviavgift och uppläggningsavgift är exempel på ordinära avgifter. Om man inte betalar de avgifter som avtalet kräver finns det försenings- och påminnelseavgifter som måste betalas. Till sist finns det även amortering, som ska ges till banken vid vartenda betalningstillfälle. Att amortera betyder alltså att avbetala de lånade pengarna.